Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

gosza
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viaMatijaszek Matijaszek
gosza
gosza
Reposted fromsfm sfm vialukster lukster
gosza
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies viaMatijaszek Matijaszek
gosza
gosza
Oslo, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viafatu fatu
gosza
2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viafatu fatu

February 14 2017

gosza
Reposted fromliteon44 liteon44 viaurszulaa urszulaa
gosza
0376 8b92 500
Reposted fromnounejm nounejm viaurszulaa urszulaa
gosza
gosza
8398 d8de 500
Reposted fromMatijaszek Matijaszek
gosza
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viaMatijaszek Matijaszek
gosza
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
5364 a7b2 500
gosza
2959 0bec 500
Reposted fromfungi fungi viacarlandlouise carlandlouise
gosza
0061 4b9e 500
Reposted fromaunds aunds viacarlandlouise carlandlouise
gosza
8096 850c 500
Reposted fromrol rol viacarlandlouise carlandlouise
gosza
2884 c291
gosza
5844 fe59 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viacarlandlouise carlandlouise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl